top of page

HANDICRAFT FOR IMMIGRANTS

READING AND WRITING  / LANGUAGE INTEGRATION AND ACTIVATION COURSE VIA HANDICRAFT FOR IMMIGRANTS​

Start 19.01.2018    Finish 1.6.2018
Possibility to continue in the summer depending on the number of course participants.
Registration: Up until the 15th January 2018.
Objective: The education will enable and provide students with insight into and practice in various handicrafts. In addition to everyday life, language learning focuses on trade terminology in both national languages.

 

Read more and sign up here...

LUKU-& KIELITAIDON KOTOUTTAMISKOULUTUSTA MAAHANMUUTTAJILLE KÄSITYÖN AVULLA

Kurssin alku 19.1.2018  Kurssi päättyy 1.6.2018
Mahdollisuus pitempään koulutukseen jos tarpeeksi osallistujia.

Tavoite: Kurssi aktivoi sekä tutustuttaa osallistujat eri käsityöalojen perustaitoihin. Kieliopetus fokusoi jokapäiväsen puheen ja kirjoittamisen harjoittelun ohessa myös ammattiterminologiaan molemmalla kansalliskielellä. 

Please reload

bottom of page