top of page

Lehdistötiedote hankkeelle "Perinnekeskus Kuggom"

Tausta

Kuggomin koululla on yli satavuotinen historia paikkakunnan sivistäjänä. Keväällä 2013 Axxell Utbildning Ab päätti lakkauttaa koulutoimintansa vuoden 2014 loppuun mennessä. Näin ollen päättyi yli 110 vuotinen sivistysperinne paikkakunnalla ja toiminta kiinteistössä.

Saman kevään aikana joukko Kuggomin koulun ystäviä perustivat työryhmän Pro Kuggom, jonka ryhtyi miettimään uuden toiminnan mahdollisuuksia kiinteistöön. Loviisan kaupunki tuki pyrkimyksiä hakemalla Leader-rahoitusta kartoitushankkeelle SILMU ry:stä. Hanke toteutettiin talvella 2014. Silloisessa hankkeessa todettiin, että erilaisia toimintamahdollisuuksia ja kiinnostusta paikkaa kohtaan löytyi muun muassa kädentaitojen ja kulttuurin saralla, mutta epävarmaksi jäi miten edetä pyrkimyksissä ja miten toteuttaa tämä. Pyrkimykset löytää uutta toimintaa jatkui hankkeen loputtua talkoovoimin.

Syksyllä 2014 päätti entisen kansanopiston toveriyhdistys, Kamratförbundet för Kuggomskolan rf, ryhtyä juridiseksi toimijaksi pyrkimyksille. Yhdistys on perustettu vuonna 1926 ja se on toiminut kansanopiston etuja vastaavana yhdistyksenä sekä aikaisemmin koulutoiminnan ylläpitäjänä.

Yhdistys neuvotteli kiinteistön omistajan, Fastighets Ab Folkfast i Helsingfors, kanssa mahdollisuuksista vuokrata kansanopisto ja vuokrasopimus allekirjoitettiin vuoden 2015 alussa.

Yhdistys on saanut toimintatukea Svenska folkskolan vänner rf:iltä (SFV) vuosina 2015 sekä 2016, joka yhdessä vuokratulojen kanssa on mahdollistanut kiinteistön käytön ja toiminnan kehittämisen. Tuen suuruus on ollut 50 000 €/vuosi.

Syksyllä 2014 työryhmä pohti sopivaa nimeä Kuggomin koulun uudelle toiminnalle. Koska työryhmän ajatukset toiminnasta pitkälti olivat perinteiden ja kulttuurin saralla päätettiin työnimeksi Traditionscentrum – Perinnekeskus Kuggom. Nimi jäi pysyväksi ja se tunnetaan jo puhuttaessa toiminnasta entisessä kansanopistossa.

Hanke ja toiminnan kehitys

Perinnekeskus Kuggom hanke käynnistyi 16.11.2015 palkkaamalla hankevetäjä. Projektipäälliköksi valittiin Nina Welling. Hankkeelle palkattiin assistentti, Barbro Bergman-Robertz, joka työskentelee 30% osuudella hankkeelle.

Rahoitus

Kamratfördbundet för Kuggomskolan rf on hakenut Leader-rahoitusta toiminnan suunnittelulle ja kehitykselle Perinnekeskukseen Kehittämisyhdistys SILMU ry:ltä. Hanke haettiin kolmevuotiseksi. SILMU ry puolsi hanketta lokakuussa 2015 70 % rahoitusosuudella 15 kuukaudelle. 15 kuukauden kuluttua hankkeen toteumatilanne arvioidaan ja mikäli katsotaan tarve hakkeen jatkolle, voi yhdistys perustelluista syistä anoa lisärahoitusta. Rahoituksen myöntämistä harkitaan SILMU ry:n puolesta mahdollisuuksien mukaan. Tällä hetkellä yhdistys odottaa rahoituspäätöstä ELY-keskuksesta.

Tukiosuus yhteensä 58 312,04 €

josta:

EU 24 491,06 €

Valtio 22 158,58 €

Kunnat 11 662,41 €

Yhdistys on saanut hankkeen 30 % omarahoitusosuuden kokonaisuudessaan Svenska Kulturfondenista. Omarahoitusosuus on yhteensä 24 990 €. Hankkeen yhteenlaskettu rahoitus on noin 83 300 €.

Tavoitteet ja sisältö

Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat selvittää Perinnekeskuksen toiminnan osa-alueet, kehittää toimintamahdollisuuksia sekä aloittaa toiminta. Toiminta tulee olemaan kaksi tai useamman kielisistä.

Toiminta tulee;

- perustua alueen tarpeisiin ja intresseihin

- kehittää mahdollisuuksia välittää ja harjoittaa perinteisiin ja kulttuurin liittyvää sekä mahdollisuutta kerääntyä näiden toiminta-alueiden pariin

- mahdollistaa lapsille, nuorille ja vanhuksille suunnattua toimintaa

- lisätä työllisyysmahdollisuuksia

Hankkeen tulee myös;

- selvittää ja kehittää sivistys- ja koulutusmahdollisuuksia keskukseen

- kehittää perustoimintaa

- kehittää toimintaprofiili

Hanke tulee tässä vaiheessa keskittymään perustoiminnan kehittämiseen. Tähän kuuluu muun muassa asuntoloiden järjestäminen siihen kuntoon, että keskus voi vastaanottaa ryhmiä jotka ovat majoituksen tarpeessa sekä tarjota leiritoimintamahdollisuuksia sekä paikkakunnan että muiden tarpeisiin.

Asuntolat käsittävät yhteensä noin 45 sänkypaikkaa. Keskeinen osa on myös keittiötoiminnan suunnittelu ja toteutus, jotta keskus voi tarjota ruokapalveluita eri tarkoituksiin.

Keskuksen muut tilat (käsittäen muun muassa verstastilat kuten puuveneverstas, puutyöverstas, paja sekä pintakäsittelytilat, että juhlasali, luokkatilat, pienempiä muita tiloja ja saunatilat) tulee suunnitella ja kehittää niin että niitä voi vuokrata muun muassa erilaisiin lyhytaikaisiin tilatarpeisiin kuten esimerkiksi leiri-, kokous-, kurssi- ja seminaaritarpeisiin, tilaisuuksiin ja juhliin.

Tilojen kokonaispinta-ala on yhteensä noin 2900 m². Tilojen hinnoittelu ja markkinointi ovat keskeisiä tässä vaiheessa.

Muita kehitysalueita on muun muassa selvittää kurssi- ja koulutusmahdollisuudet keskuksessa. Perinnekeskuksella ei ole eikä voi saada omaa koulutuksien järjestämisoikeutta mikä tarkoittaa, ettei keskus ole koulu eikä voi saada valtionosuuksia kurssien ja koulutuksien järjestämiseen.

Hankkeen tarkoituksena on selvittää paikallisten ja maanlaajuisten koulutusjärjestäjien kanssa heidän kiinnostusta ja mahdollisuuksia järjestää kurssi-/koulutustoimintaa Kuggomissa joko omasta toimestaan tai yhteistyössä Perinnekeskuksen kanssa.

Hankkeen tavoitteena on myös yhteistyössä käsityöläisten, käsityöyhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa kehittää erilaista kädentaito-/käsityöläistoimintaa esim. työpajoja tai leirejä lapsille ja nuorille, järjestää kursseja ja opetusiltoja eri aihealueissa, tarjota tarkoituksenmukaisia verstastiloja erilaisiin lyhytaikaisiin tarpeisiin tai työtiloja yksittäisille kädentaitajille. Toivomme että hanke pystyisi luomaan perustan käsityö-/käsityöläiskeskuksen luomiseksi. Hankkeen tavoitteena on kutsua paikallisia kädentaitajia yhteiseen keskustelutilaisuuteen kevään 2016 aikana arvioimaan kehitysmahdollisuuksia ja -tarpeita.

Yhteistyötahoja ja kohderyhmiä

Keskuksen toiminta tulee osiksi koostumaan eri sidos- ja yhteistyötahojen tuesta ja yhteistyöstä. Keskus voidaan näin ollen katsoa eri toimijoiden ja osallistujien kokoavaksi paikaksi.

Hankeen yhteistyötahoina on koulutuksenjärjestäjiä, yhdistyksiä, pienyrittäjiä ja muita alueen hankkeita. Näiden joukossa muun muassa Borgå folkakademi, KSL-opintokeskus, Loviisan Taidekeskuksen Tukiyhdistys ry, Östra Nylands Ungdomsförbund r.f., Loviisan kulttuuri- ja ympäristöliike r.y., Hantverks- och Fabriksföreningen i Lovisa r.f., Taito Uusimaa ry, Nylands Hantverk rf, Lovisa Wanhat Talot, hankkeet Perinnerakentamiskeskus Kuggom ja suunnitteilla oleva Kartanohanke sekä paikallisia yrittäjiä ja käsityöläisiä kuten muun muassa Monica Wilhelmiina, T:mi Villitarha Katriina Mähönen, ja Juhlapalvelu Fellmanni.

Perinnekeskuksella on tällä hetkellä yhteistyötä myös Lovisa Medborgarinstitutin kanssa joka järjestää kädentaitokursseja keskuksen tiloissa, Kuninkaankylän Puurakentajat joka vuokraa väliaikaista työtilaa, Pernajan seurakunta joka järjestää äiti-lapsikerhoa, Kuggomtanssien työryhmä joka järjestää tanssi-iltoja, Östra Nylands Ungdomsförbund r.f. joka harjoittelee kesän Lurens-esitystä tiloissa ja jonka paikallishistoriallinen arkisto sijaitsee kellarikerroksessa, sekä yksityishenkilöiden kanssa jotka vuokraavat verstastilaa.

Uuden toiminnan hyötyjät ja hankkeen kohderyhmänä on muun muassa yhdistykset, järjestöt ja yhteisöt, yksityishenkilöt, yrittäjät ja käsityöläiset, sekä seurakunnat, kunnat ja koulutuksenjärjestäjät. Tämä ilmenee myös, mikäli katsotaan Perinnekeskuksessa jo vierailleita tai jotka ovat varanneet tiloja tuleviin tarpeisiin. Näiden joukossa muun muassa partiolaisia, seurakunta, kuoroja, yhdistyksiä, muita ryhmittymiä, kunta sekä yksityishenkilöitä.

Huonekaluja asuntolaan

Perinnekeskus tulee samaan käyttöönsä asuntolatilat kevään aikana ja osa kesän viikoista ja viikonlopuista onkin jo varattuja. Jotta keskus voisi aloittaa toimintansa ja vastaanottaa kesän leirejä, kursseja ja muita ryhmiä, täydentää keskus täällä hetkellä huonekaluja ja irtaimistoa asuntolaan. Tarve on muun muassa sängyistä, matoista, tuoleista, verhoista, lampuista (sekä seinä- että jalkalamppusta) sekä siirrettävistä vaatenaulakoista/-telineistä.

Syy asuntolairtaimiston täydennykseen on, että Axxell Utbildning Ab siirsi osan omistamastaan irtaimistosta heidän muihin yksiköihin.

Mikäli paikkakunnalta löytyy ylimääräisiä huonekaluja ja tekstiilejä, jotka ovat hyvässä kunnossa ja omistaja haluaa ne lahjoittaa, voi keskukseen olla yhteydessä. Osa irtaimistosta, kuten lähinnä patjoja, tulemme ostamaan Aktiasäätiö Porvoon myöntämillä varoilla.


bottom of page